coaching-breda

EMDR

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is wetenschappelijk goed onderzocht en blijkt een zeer effectieve methode te zijn om negatief beladen herinneringen snel en grondig te verwerken. Naast of in combinatie met hypnotherapie, maak ik gebruik van EMDR in mijn praktijk. EMDR laat zich gemakkelijk integreren met hypnotherapie.

Gerichtheid op innerlijke mogelijkheden

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Ook bij andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven (zoals pesterijen, krenkingen in de jeugd of andere ervaringen die als traumatisch zijn ervaren) kan de methode gebruikt worden.

Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek naar EMDR is verricht, is nog niet goed bekend hoe EMDR werkt. EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Een mogelijke verklaring is dat door het trauma de samenwerking tussen de hersenhelften verbroken is. Voor verwerking is het noodzakelijk dat de twee hersenhelften weer gaan samenwerken.

Met EMDR gebeurt dit door in een precieze procedure een combinatie te maken van gedachten, gevoelens en beelden die een minder gunstige rol spelen in het leven van de cliënt terwijl beide hersenhelften afwisselend gestimuleerd worden. Dit gebeurt door de cliënt te vragen bijv. vingerbewegingen van de therapeut met de ogen te volgen, door met een koptelefoon afwisselend in het linker- en het rechteroor een bepaalde klank te laten horen, of door afwisselend op bijv. de linker- en rechterhand te tikken.